Теория

Фотоволтаични Системи (Photovoltaic (PV) Systems)

Фотоволтаичните инсталации могат да бъдат застрашени от пряко попадение или косвено на мълния. В тези случаи в инсталацията е възможно да протекат ток и напрежение с високи стойности, който да въздействат неблагоприятно върху PV инсталация.

Фотоволтаичните инсталации -Обща информация

Те са предназначени за производство на електроенергия и могат да се свържат в паралел с общата (стандартната) електрическа мрежа или да работят самостоятелно (с акумулаторни батерии) за снабдяване (захранване) на ел. инсталации.

1

 

Съществена част от всяка Фотоволтаична инсталация са следните компоненти:

  • Фотоволтаичен генератор;
  • Инвертор (преобразува постоянното напрежение в синусоидално);
  • Свързващи проводници;

 

Фотоволтаичният генератор се състои от отделни слънчеви клетки.

Според разположението и повърхността, на която са монтирани, за фотоволтаичните системи, съществува голям риск от преки и косвени поражения в следствие на гръмотевична дейност. Фотоволтаични (PV – Photovoltaic) системи неминуемо са част от електрическата инсталация на сградата.

Слънчевите електроцентрали също са много податливи на поражения от мълнии, поради изискванията за огромните пространства, което заемат и сложно устроения им дизайн. Във всички случаи предстои да се предотвратят пораженията, с помощта на технически и икономически координирани мълниезащити и пренапрежителни мероприятия.

При планирането на мълниеприемната система на фотофолтаични инсталации и полета трябва да се вземат под внимание изолационното разстояние от фотоволтаиците и сенчестите зони.

При направата на мълниезащитна инсталация на Фотоволтаични полета трябва да се осигури освен на надеждна мълниезащита, но и ефективно заземление и еквипотенциална мрежа.

2


 
Създаден от SEO оптимизация