Теория

Какво е пренапреженово устройство?

Устройство за защита от пренапрежение (SPD) е термин от IEC, даден на устройство,
чиято цел е да ограничи преходни напрежения и пренасочване на пранапреженовия ток.

По света тези продукти са познати под много други имена, като например пренапреженов арестор, пренапреженов превключвател, арестер, катодна защита, превключвател, уред за потискане на напрежението, стабилизатор на преходно пренапрежение и други. В някои сектори и региони, тези алтернативни имена могат да се прилагат в различни класификации, но по същество всички тези устройства са пренапреженови защити. SPD устройствата са направени с различни технологии и често именно те са в основата на другите имена, като искровите междини, дъговидни междини, газоразрядни тръби (GDT), метален оксидни варистори (MOV) и други.

Аресторите съдържат поне един нелинеен елемент, който при специфични преходни условия е между високия и ниския импеданс. При нормална експлоатация на SPD устройствата са в състояние на висок импеданс и не оказват влияние върху системата. При поява на преходно напрежение в инсталацията схемата на арестора влиза в състояние на провеждане (нисък импеданс) и отклонява преходната енергия / ток обратно към нейния източник или към земя. Това ограничава (клампира) амплитудата на напрежението до по-безопасното ниво. След като пренапрежението е преходен отклонено, катодната защита автоматично се превключва към режим на висок импеданс.

 Шест Точковия План, приложен за производствена фабрика. Пренапреженовите и преходни защитни принципи, приложени на общите съоръжения, а не на индивидуалните части на оборудването.

1

2

Монтиране на Защита от Пренапрежение в зависимост от Захранващата Система

 

3

4

Конфигурация на Разпределителната Мрежа

5

Изборът на SPD трябва да разглежда нивото на пренапрежението, което може да настъпи в разпределителната мрежа при лошо заземление. По- горната таблица на IEC® показва пренапреженията, които могат да бъдат достигнати по време на неблагоприятни условия в различни системи. SPD-устройство с Uc равно или по-голямо от тази стойност, трябва да бъде избрано.

 


 
Създаден от SEO оптимизация