Теория

Активната мълниезащита е един много добър вариант за защита на новите модерни и раздвижени сгради, които се строят в момента, както и на огромните промишлени халета, за които направата на конвенционална мълниезащитна инсталация е  трудоемка и скъпо струваща.

Принцип на работа

По време на буря, когато низходящият лидер на мълнията се приближава към земята, която и да е проводяща повърхност може да създаде възходящ лидер. В случая на пасивен мълниеприемник възходящия лидер се разпостранява само след продължителен период на реорганизация на заряда. В случай на използване на ERITECH INTERCEPTOR SI ESE продължителността на възбуждане на възходящ лидер се съкращава значително.
На върха на активния мълниеприемник ERITECH INTERCEPTOR SI ESE се генерират импулси с контролирана амплитуда и честота при наличие на силно електростатично поле, което е характерно за периода преди мълнията.Това позволява да се създаде възходящ лидер от мълниеприемника, разпостраняващ се в посока на низходящия лидер, идващ от мълниеносния облак.
Данни от тестовите изпитания могат да се предоставят при поискване.
Системата ERICO® представлява най-доброто решение за защита от мълнии, независимо дали тя се използва за съответния вариант на стандарта ERITECH® SYSTEM 1000, ERITECH® SYSTEM 2000, ERITECH® SYSTEM 3000 или хибридна конструкция, явяваща се комбинация от няколко типа стандарти.

Изпитания

Системата ERITECH® INTERCEPTOR SI ESE е преминала многобройни изпитания в независима лаборатория за високоволтови системи в съответствие с изискванията на френския стандарт NFC 17-102 и испанския стандарт. UNE-21186. Съгласно определенията на по-горе упоменатите стандати, изпитанията са били проектирани така че да симулират естествените условия и позволяват да се сравни ефективността на мълниезащитни системи от различен тип.
Изпитанията моделират естествени полеви условия, при които импулса (предизвикан от приближаването на низходящ лидер към земя, моделиран с помощта на генератор на 3аркс с голямо време на фронта) се наслагва с постоянното ел.поле (предизвикано от заряда между облака и земята и моделирано в лабораторията с помоща на 'енератор за постоянен ток). (короната при върха на активния мълниеприемник се измерва с помоща на фотоумножител, позволяващ да се определи времето на сработване както на обикновен пасивен мълниеприемен прът, така и на ERITECH INTERCEPTOR SI ESE. Средната стойност се определя както за обикновения мълниеприемен прът, така и за ERITECH INTERCEPTOR SI ESE. Определя се разликата във времето ΔT : T (на пръта) минус T(активния мълниеприемник), показваща преимуществата на мълниеприемника ERITECH INTERCEPTOR SI ESE.

 
Създаден от SEO оптимизация