High Speed Lines - SLP/HSP

SLP/HSP

Абонатни Линии/Защита за Високоскоростни Информационни Линни 

Особености

• Едно и многостепенна защита – основна или комбинирана с основни/ вторични защити

• Единична двойка и 10 двойки защити

• Лесна инсталация към Krone-LSA® изключващ блок

• L-L & L-G защита – за цялостна защита

• HSP Високоскоростен Арестор, поддържащ  8Mbit/s дигитален и 12MHz аналогови мрежи

Арестора за абонатни линии (SLP) и Арестора за Високоскоростни Линии (HSP) са проектирани за защита на телекомуникационите и информационни кръгове, които завършват на 10 двойки Krone-LSA Plus разединяващи блокове. Инсталирането чрез DIN релса на Data Line Termination (DLT), блок с винтови изводи, позволява на тези защити да се използват там, където изключващи блокове не се подходящи.

Арестор тип SLP1 K2 е защита една двойка, подходяща, пригоден за защита на традиционните гласови кръгове. Арестор тип SLP10K1F е защита за 10 двойки гласови и високоскоростни информационни кръгове.

Арестори от серията HSP  се характеризират с осигуряването на многобройни защитни нива, осигурявайки по-добра защита. Защити K12, 36 и 72 са нисконапреженови елементи, пригодени за индустриални/ сигнализационни приложения. K230 iе пригоден за защита на чувствителни гласови и високоскоростни информационни кръгове.

1

Схеми на пренапреженова защита (арестор) за високоскоростни информационни линии (SLP/HSP)

2

 
Създаден от SEO оптимизация