Заземителен контур

Заземителен Контур

Този тип заземител се състои или от заземителен пръстен извън рамките на строителното съоръжение, който е в контакт със Земята над 80% или от заземител – фундамент.

Изисквания

Пръстеновидният заземител трябва да се закопае на дълбочина минимум 0,5м. Полагането му трябва да става в плътна почва, защото когато около него не е добре уплътнено със Земя се влошават неговите качества. Разстоянието между заземителя и фундамента респективно на строителното съоръжение трябва да е около 1м.

(Забележка: със спазването на тези изисквания се осъществява и ефикасно управление на потенциала около сградата)

Ако подобно полагане около сградата (във формата на пръстен) не е възможно, тогава може да е само като частичен пръстен. В тези случаи трябва да се провери дали са изпълнени изискванията за фундаментно заземление / заземителен контур. Ако не са спазени, тогава се налага монтаж на допълнителни съсредоточени заземители.

1

 
Създаден от SEO оптимизация