System 1000

System 1000:

Фирмата ERICO предлага три вида активни мълниеприемници тип ERITECH® INTERCEPTOR SI

• С време на изпреварване 25μs

• С време на изпреварване 40μs

•С време на изпреварване 60μs

ERITECH INTERCEPTOR SI представлява мълниеприемник с изпреварващо възбуждане на стример, съответстващ на стандарта NFC 17-102. Конструкционните изисквания, разчети на нивото и радиуса на защита са съобразени с този стандарт.

Благодарение на вътрешните управляващи вериги, ERITECH INTERCEPTOR SI осигурява ранно възбуждане на възходящ лидер в сравнение с други пасивни елементи за мълниезащита.

1 1. Връх
2. Корпус от неръждаема стомана
3. Високоволтов блок за управление
4. Закрепващ винт
5. Резбово съединение с мачта
6. Опорна мачта

Съгласно NFC 17-102 1995, стандартният радиус на защита (Rp) на системата ERITECHR INTERCEPTOR SI ESE, е свързан с ΔT (по-долу), нивото на защита I, II или III (по изчисленията в

Приложение В към NFC 17-102) и височината на мълниеприемника ERITECH INTERCEPTOR SI ESE над защитаваното съоръжение (Н се определя по NFC 17-102, като минимума е 2 м).

2

 

tablica

 

34 Технически изисквания към системата

Проектирането и инсталацията на мълниеприемниците трябва съответства на изискванията на френския стандарт NFC 17-102. В обобощение този стандарт ограничава използването на активните мълниеприемници за съоръжения с височина до 60м. В допълнение към представените изчисления за нивото на защита и изискванията по разполагане на мълниеприемника, стандарта определя необходимостта от един или два мълниеотвода (токоотвода) в зависимост от профила на сградата. Определя се минимално сечение на токоотвода ≥50 кв.мм. Токоотводите трябва да бъдат закрепени в през 1 метър с еквипотенциалните заземяващи съединения към намиращите се в близост метални елементи.

За всеки токоотвод се изиисква ревизионна клема и отделен съсредоточен заземител с импулсно съпротивление от 10Ω или по-малко. Ако е невъзможно да се осигури R=10 Ω, приемлив е и варианта за използване 100 метра токоотводи, в които нито един вертикален или хоризонтален елемент не превишава 20 метра. Заземлението на мълниезащитата трябва да бъде присъединена към основната система на заземяване на цялата сграда, а също и с всички метални елементи, положени в земята в близост до сградата.

 
Създаден от SEO оптимизация