Изолирана защита - Теория
1

Изолираната мълниезащита е метод на защита за модерни електрически системи на порива и е съвместима със Стандартите.
Тя приспада към конвенционалната мълниезащита.
Материалите, които се използват за този вид защита са качествени изолатори, осигуряващи необходимото отстояние на токоотвода или мълниеприемника от обекта, който защитаваме.


2 3 4


Изолираната мълниезащита е добро решение за комплексни съоръжения, като въздухоотводителни тръби, соларни модули, климатични тела, различни въздухоотводи, dry-cooler-и, реклами, защита на взривоопасни комини и други, които е трудно да бъдат защитени с мълниезащитна решетка и да се достигнат безобасните отстояния от тях. С опъване на улавящ проводник над съоръженията и странично намаляващи напрежението пръти се получава една оптимална защита.


5
За защита на изградените съоръжения на покривите в този вид се използва улавящи проводници, като при свързването им се образува затворен контур. По този начин всички покривни съоръжения се намират в защитната област на улавящите проводници.

6

Най-простият и сигурен начин за защита е с изолирани защитни пръти, директно закрепени за защитаваните обекти.
 
Създаден от SEO оптимизация